Tin mới
Thư viện Ảnh
select


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 2,241
  • Tất cả: 148,728
Tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có sức lan tỏa sâu rộng và lâu bền

       (Trích bài Phát biểu của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ trao Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định lần thứ VIII (2016-2020), ngày 20/12/2021)

 

Hôm nay tỉnh Nam Định tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật mang tên danh nhân văn hóa Trạng nguyên Lương Thế Vinh lần thứ VIII (2016 - 2020), để ghi nhận biểu dương hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của văn nghệ công dân trên địa bàn tỉnh Nam Định. Giải thưởng lần này đã triển khai đúng kế hoạch, được văn nghệđồng tình hưởng ứng và đã thu được kết quả tốt đẹp.


              
Hôm nay tỉnh Nam Định tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật mang tên danh nhân văn hóa Trạng nguyên Lương Thế Vinh lần thứ VIII (2016 - 2020), để ghi nhận biểu dương hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của văn nghệ công dân trên địa bàn tỉnh Nam Định. Giải thưởng lần này đã triển khai đúng kế hoạch, được văn nghđồng tình hưởng ứng và đã thu được kết quả tốt đẹp.

 

Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh, chúc mừng thành công của Giải thưởng lần thứ VIII, biểu dương Ban Tổ chức Giải của tỉnh làm việc khoa học và trách nhiệm, Ban Giám khảo các chuyên ngành Trung ương nhiệt tình giúp đỡ, công tâm, khách quan, kết quả chấm xét giải đã được văn nghệ sĩ và công chúng đón nhận tích cực. Chúc mừng 62 tác giả đã có tác phẩm đạt giải, đặc biệt là 8 tác giả đạt giải A của các chuyên ngành Thơ, Văn xuôi, Nghiên cứu - Phê bình, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Âm nhạc, Sân khấu. Lĩnh vực Văn học nghệ thuật đã có những đóng góp xứng đáng đồng hành với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, hội, an ninh, quốc phòng của  tỉnh nhà  trong 5 năm qua. Hội Văn học Nghệ thuật văn nghệ sĩ đã tự nguyện tham gia sáng tác bằng tâm trí, nhiệt huyết và tài năng của mình. Nhiều tác phẩm được xuất bản công diễn đến với công chúng độc giả trong tỉnh và cả nước, một số tác phẩm nhiếp ảnh và mỹ thuật đã đến với độc giả quốc tế, làm rạng danh tài hoa của người Nam Định. Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn quan tâm đến lĩnh vực Văn học Nghệ thuật, nêu cao vai trò to lớn của văn học nghệ thuật: “Văn hóa, nghệ thuật cũng một mặt trận. Anh chị em là chiến trên mặt trận ấy” (Hồ Chí Minh). Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị cụ thể về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Vấn đề phát triển văn học nghệ thuật luôn được đặt trong nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa, với vai trò to lớn: “Văn hóa là nền tảng tinh thần hội, vừa là mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội”. Gần đây, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định quan điểm chấn hưng văn hóa để thật sự “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn”. Trong những chặng đường cách mạng của dân tộc, Đảng ta luôn tạo điều kiện để văn nghệ hăng hái tham gia cách mạng, kháng chiến, xây dựng đất nước hội nhập quốc tế. Hàng nghìn văn nghệ trong cả nước đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá, tôn vinh với nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Nghệ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú. Nam Định một trong những tỉnh nhiều tác giả được nhận danh hiệu cao quý ấy.

Nam Định mảnh đất “địa linh nhân kiệt” với rất nhiều bậc tài danh trên nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật. Vẫn còn đây di tích lịch sử văn hóa triều Nhà Trần với Hào khí Đông A cùng với biết bao di tích lịch sử văn hóa phản ánh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta có vinh dự rất lớn được kế thừa phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học sáng tác văn học nghệ thuật của các thế hệ cha anh trên mảnh đất Thiên Trường - Nam Định. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cũng như độc giả cả nước luôn luôn chờ đón những sáng tác hay hơn nữa, sức lan tỏa hơn nữa xứng đáng với tầm vóc dân tộc và những cống hiến to lớn của nhân dân ta qua các chặng đường cách mạng. Trong công cuộc đổi mới đất nước, văn học nghệ thuật tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong việc góp phần xây dựng nền văn hóa mới, con người mới Việt Nam XHCN. Tôi trân trọng đề nghị các bác, các anh, các chị văn nghệ sĩ cần tiếp tục nâng cao nhãn quan cách mạng, bồi đắp vốn sống và sự hiểu biết thực tế đời sống, từ đó xây dựng những hình tượng nghệ thuật vừa mang đặc trưng bản chất con người Việt Nam vừa mang tinh thần trí tuệ thời đại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu trước văn nghệ trong Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã nhấn mạnh: “Văn học, nghệ thuật lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện  đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước...”. Để làm tốt sứ mệnh đó,  Hội Văn học Nghệ thuật bao gồm các chuyên ngành cần phát huy tối đa sức sáng tạo của các thế hệ văn nghệ sĩ và tính ưu việt của các loại hình cụ thể, để tạo nên tính đa dạng trong khám phá, sáng tạo của văn học nghệ thuật. Phấn đấu để trong mỗi tác phẩm chứa đựng khát vọng cao đẹp vì Tổ quốc và Dân tộc, Nhân dân và Đất nước. Mục đích cuối cùng của người sáng tác văn học nghệ thuật không phải chỉ để đạt Giải thưởng, mặc dù mỗi Giải thưởng đều rất có ý nghĩa, chính là để có được những tác phẩm hay,  giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, sức lan tỏa sâu rộng và lâu bền trong sự đón nhận của độc giả. Như vậy, chất lượng sáng tác là rất quan trọng, càng đổi mới phát triển chúng ta càng nhận thức sâu sắc thêm về sáng tạo văn học nghệ thuật. Đề nghị các bác, các anh, các chị đi trước quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, cán bộ trẻ làm công tác văn học nghệ thuật để thế hệ trẻ sẽ tiếp bước phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh ta.

Tôi đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật và văn nghệ sĩ tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo”. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, đặc trưng của đời sống tâm hồn tình cảm và tài năng. Nếu không đoàn kết - dân chủ, tôn trọng những sáng tạo của nhau, khắc phục tư tưởng bảo thủ, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sáng tác,  thì sao thể thật sự đổi mới, sáng tạo.

Nhân dịp Lễ trao Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định lần thứ VIII, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, trong đó có sự hiện diện của đồng chí PGS.TS - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp tại Lễ trao Giải thưởng này; cảm ơn lãnh đạo các Hội chuyên ngành Trung ương, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và nhân dân địa phương đã giúp đỡ tạo điều kiện để văn học nghệ thuật tỉnh nhà phát triển thuận lợi. Giai đoạn tới, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm để văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định phát triển tương xứng với truyền thống quê hương và nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho.

Chúc các đồng chí và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc các bác các anh chị em văn nghệ sĩ đạt nhiều thành công trong mùa Giải Văn học Nghệ thuật Lương Thế Vinh tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025.

 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH NAM ĐỊNH

          Địa chỉ:  171 Trần Hưng Đạo - Thành phố Nam Định
          Điện thoại: (0228) 3849430 - Email: vannghenamdinh18@gmail.com
          Website: http://hoivhnt.namdinh.gov.vn
  Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 04/GP-STTTT ngày 19/12/2018
          Chịu trách nhiệm xuất bản: Thạc sỹ Nguyễn Công Thành - Chủ tịch Hội