Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 985
  • Trong tuần: 5,134
  • Tất cả: 14,078,550
Lượt xem: 1745
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 28/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 28/8/2020

 

 

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

 

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

 Số Smart phone

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ số smart phone

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

 

TOÀN QUỐC

16.725.710

95.921.336

17,44%

71.346.300

23,44%

31

Nam Định

203.950

1.780.865

11,45%

995.312

20,49%

1

Thành phố Nam Định

54.585

236.356

23,09%

203.651

26,80%

2

Huyện Mỹ Lộc

8.137

72.533

11,22%

40.374

20,15%

3

Huyện Vụ Bản

14.143

130.897

10,80%

66.843

21,16%

4

Huyện Ý Yên

23.556

229.067

10,28%

112.723

20,90%

5

Huyện Nghĩa Hưng

16.287

175.833

9,26%

88.846

18,33%

6

Huyện Nam Trực

17.135

183.290

9,35%

86.787

19,74%

7

Huyện Trực Ninh

15.871

172.603

9,20%

86.559

18,34%

8

Huyện Xuân Trường

14.013

149.519

9,37%

82.607

16,96%

9

Huyện Giao Thủy

15.627

167.796

9,31%

91.413

17,09%

10

Huyện Hải Hậu

24.596

262.971

9,35%

135.509

18,15%

 

17:08 Hôm qua