Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 752
  • Trong tuần: 4,901
  • Tất cả: 14,078,317
Lượt xem: 1680
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 24/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 24/8/2020

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TOÀN QUỐC

16.128.649

95.921.336

16,81%

31

Nam Định

194.885

1.780.865

10,94%

1

Thành phố Nam Định

52.618

236.356

22,26%

2

Huyện Mỹ Lộc

7.829

72.533

10,79%

3

Huyện Vụ Bản

13.635

130.897

10,42%

4

Huyện Ý Yên

22.709

229.067

9,91%

5

Huyện Nghĩa Hưng

15.304

175.833

8,70%

6

Huyện Nam Trực

16.423

183.290

8,96%

7

Huyện Trực Ninh

15.173

172.603

8,79%

8

Huyện Xuân Trường

13.233

149.519

8,85%

9

Huyện Giao Thủy

14.791

167.796

8,81%

10

Huyện Hải Hậu

23.170

262.971

8,81%

 

17:08 Hôm qua