Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1,018
  • Trong tuần: 5,167
  • Tất cả: 14,078,583
Lượt xem: 1708
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 22/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 22/8/2020

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TOÀN QUỐC

15.879.726

95.921.336

16,55%

45

Nam Định

190.676

1.780.865

10,71%

1

Thành phố Nam Định

51.643

236.356

21,85%

2

Huyện Mỹ Lộc

7.671

72.533

10,58%

3

Huyện Vụ Bản

13.411

130.897

10,25%

4

Huyện Ý Yên

22.272

229.067

9,72%

5

Huyện Nghĩa Hưng

14.862

175.833

8,45%

6

Huyện Nam Trực

16.032

183.290

8,75%

7

Huyện Trực Ninh

14.872

172.603

8,62%

8

Huyện Xuân Trường

12.917

149.519

8,64%

9

Huyện Giao Thủy

14.481

167.796

8,63%

10

Huyện Hải Hậu

22.515

262.971

8,56%

 

17:08 Hôm qua