Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 351
  • Trong tuần: 11,282
  • Tất cả: 14,142,351
Lượt xem: 961
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 19/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 19/8/2020

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

41

Nam Định

183.345

1.780.865

10,30%

1

Thành phố Nam Định

49.707

236.356

21,03%

2

Huyện Mỹ Lộc

7.339

72.533

10,12%

3

Huyện Vụ Bản

13.011

130.897

9,94%

4

Huyện Ý Yên

21.587

229.067

9,42%

5

Huyện Nghĩa Hưng

14.158

175.833

8,05%

6

Huyện Nam Trực

15.380

183.290

8,39%

7

Huyện Trực Ninh

14.347

172.603

8,31%

8

Huyện Xuân Trường

12.363

149.519

8,27%

9

Huyện Giao Thủy

13.948

167.796

8,31%

10

Huyện Hải Hậu

21.505

262.971

8,18%

 

17:08 Hôm qua