Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 374
  • Trong tuần: 11,305
  • Tất cả: 14,142,374
Lượt xem: 828
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 17/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 17/8/2020

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

43

Nam Định

172.762

1.780.865

9,70%

1

 'Thành phố Nam Định'

46.068

236.356

19,49%

2

 'Huyện Mỹ Lộc'

6.801

72.533

9,38%

3

 'Huyện Vụ Bản'

12.342

130.897

9,43%

4

 'Huyện Ý Yên'

20.837

229.067

9,10%

5

 'Huyện Nghĩa Hưng'

13.383

175.833

7,61%

6

 'Huyện Nam Trực'

14.370

183.290

7,84%

7

 'Huyện Trực Ninh'

13.508

172.603

7,83%

8

 'Huyện Xuân Trường'

11.693

149.519

7,82%

9

 'Huyện Giao Thủy'

13.425

167.796

8,00%

10

 'Huyện Hải Hậu'

20.335

262.971

7,73%

 

17:08 Hôm qua