Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 11,306
  • Tất cả: 14,142,375
Lượt xem: 866
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 12/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 12/8/2020

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

41

Nam Định

         145.189

    1.780.865

8,15%

1

 'Thành phố Nam Định'

40.771

       236.356

17,25%

2

 'Huyện Mỹ Lộc'

5.881

72.533

8,11%

3

 'Huyện Vụ Bản'

10.515

130.897

8,03%

4

 'Huyện Ý Yên'

17.687

229.067

7,72%

5

 'Huyện Nghĩa Hưng'

10.833

175.833

6,16%

6

 'Huyện Nam Trực'

11.930

183.290

6,51%

7

 'Huyện Trực Ninh'

11.055

172.603

6,40%

8

 'Huyện Xuân Trường'

9.350

149.519

6,25%

9

 'Huyện Giao Thủy'

10.608

167.796

6,32%

10

 'Huyện Hải Hậu'

16.559

262.971

6,30%