Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 1,608
  • Trong tuần: 5,281
  • Tất cả: 13,875,416
Lượt xem: 38506
UBND tỉnh ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 25-12-2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9-11-2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Mục tiêu của chương trình hành động là cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong hoạt động tuân thủ pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định; khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả, chất lượng của hệ thống thể chế, pháp luật kinh doanh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; hạn chế tối đa việc ban hành mới các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không cần thiết, thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2018 của Chính phủ. Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa quy định về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội; giảm dưới mức trung bình của cả nước về tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng phải chi trả chi phí không chính thức theo khảo sát PCI; công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền; chi phí thuế và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp theo chỉ số môi trường kinh doanh giảm xuống mức trung bình ASEAN 4.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch. Các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức quán triệt nội dung Kế hoạch, gắn với kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; khắc phục những khuyết điểm, yếu kém; phát huy những thành quả đạt được nhằm đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu của Kế hoạch. Các sở, ngành và địa phương tăng cường tham vấn cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật. Đặc biệt, các sở, ban, ngành cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp chính, bao gồm: cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường; cắt giảm chi phí xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; cắt giảm chi phí đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; giảm phí, lệ phí, tiền thuê đất và tiền khai thác tài nguyên cho doanh nghiệp theo hướng phù hợp với các quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng, khiến doanh nghiệp phải trả những chi phí không chính thức./.

Thanh Thúy

3 người đã bình chọn