Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 3,383
  • Tất cả: 14,211,001
Lượt xem: 6715
Thông báo số 7108/CT-TTHT của Cục Thuế Nam Định về Thông tư số 66/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
7108-CT-TTHT.pdf