Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 1,579
  • Trong tuần: 5,252
  • Tất cả: 13,875,387
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
1Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:297
2Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:304
3Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:296
4Văn kiện 13
Ngày bắt đầu: 20/10/2020
Ngày kết thúc: 10/11/2020
Lượt xem:264
500/SVHTTT
Ngày bắt đầu: 20/08/2020
Ngày kết thúc: 02/09/2020
Lượt xem:278
6717/SVHTTDL-PQLDSVH
Ngày bắt đầu: 20/08/2020
Ngày kết thúc: 02/09/2020
Lượt xem:284
700
Ngày bắt đầu: 15/05/2020
Ngày kết thúc: 15/06/2020
Lượt xem:290
8 652/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 27/03/2020
Ngày kết thúc: 27/04/2020
Lượt xem:267
9652/SNN-CCPTNT
Ngày bắt đầu: 27/03/2020
Ngày kết thúc: 27/04/2020
Lượt xem:304
1000/NQ
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:276
11727/UBND-VB8
Ngày bắt đầu: 09/10/2019
Ngày kết thúc: 15/10/2019
Lượt xem:258
120
Ngày bắt đầu: 18/03/2019
Ngày kết thúc: 18/04/2019
Lượt xem:270
1300
Ngày bắt đầu: 07/09/2018
Ngày kết thúc: 12/10/2018
Lượt xem:259
1400
Ngày bắt đầu: 07/09/2018
Ngày kết thúc: 12/10/2018
Lượt xem:255
1500
Ngày bắt đầu: 11/09/2018
Ngày kết thúc: 30/09/2018
Lượt xem:254
16388/SNV-TĐKT
Ngày bắt đầu: 13/04/2018
Ngày kết thúc: 12/05/2018
Lượt xem:248