Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 11,193
  • Tất cả: 14,142,262
Lượt xem: 1787
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 20/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 20/8/2020

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

41

Nam Định

185.720

1.780.865

10,43%

1

Thành phố Nam Định

50.268

236.356

21,27%

2

Huyện Mỹ Lộc

7.440

72.533

10,26%

3

Huyện Vụ Bản

13.143

130.897

10,04%

4

Huyện Ý Yên

21.815

229.067

9,52%

5

Huyện Nghĩa Hưng

14.410

175.833

8,20%

6

Huyện Nam Trực

15.585

183.290

8,50%

7

Huyện Trực Ninh

14.535

172.603

8,42%

8

Huyện Xuân Trường

12.555

149.519

8,40%

9

Huyện Giao Thủy

14.128

167.796

8,42%

10

Huyện Hải Hậu

21.841

262.971

8,31%

 

17:08 Hôm qua