Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 3,418
  • Tất cả: 14,211,036
Lượt xem: 919
Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (Số liệu thống kê ngày 16/8/2020)

Kết quả cài Bluezone của tỉnh Nam Định (do Bộ TTTT cung cấp)

Số liệu thống kê ngày 16/8/2020

TT

Phạm vi

 Bluezoner có số điện thoại

 Dân số

Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

42

Nam Định

167.611

1.780.865

9,41%

1

 'Thành phố Nam Định'

44.658

236.356

18,89%

2

 'Huyện Mỹ Lộc'

6.558

72.533

9,04%

3

 'Huyện Vụ Bản'

11.991

130.897

9,16%

4

 'Huyện Ý Yên'

20.396

229.067

8,90%

5

 'Huyện Nghĩa Hưng'

12.940

175.833

7,36%

6

 'Huyện Nam Trực'

13.910

183.290

7,59%

7

 'Huyện Trực Ninh'

13.049

172.603

7,56%

8

 'Huyện Xuân Trường'

11.297

149.519

7,56%

9

 'Huyện Giao Thủy'

13.042

167.796

7,77%

10

 'Huyện Hải Hậu'

19.770

262.971

7,52%