English    |   Liên hệ
image banner
Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản 01-HD/TU
Ngày ban hành 14/10/2020
Ngày hiệu lực 14/10/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Lê Quốc Chỉnh
Tài liệu đính kèm hd01.pdf