English    |   Liên hệ
Công văn V/v triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg
Số ký hiệu văn bản 470/UBND-VP7
Ngày ban hành 27/10/2020
Ngày hiệu lực 27/10/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 470VP7.pdf
Văn Bản Mới