English    |   Liên hệ
Kế hoạch Tuyển dụng lại công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Số ký hiệu văn bản 96/KH-UBND
Ngày ban hành 22/10/2020
Ngày hiệu lực 22/10/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyển dụng lại công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm KH_tuyen_dung_lai_cong_chuc_nam_2020.pdf
Phieu_dang_ky_du_tuyen_lai.doc
Văn Bản Mới