English    |   Liên hệ
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 2577/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/10/2020
Ngày hiệu lực 22/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2577QĐ.pdf
Văn Bản Mới