English    |   Liên hệ
Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Số ký hiệu văn bản 95/KH-UBND
Ngày ban hành 22/10/2020
Ngày hiệu lực 22/10/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 95KH.pdf
Văn Bản Mới