English    |   Liên hệ
Công văn V/v khai thác và sử dụng Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020
Số ký hiệu văn bản 127/UBND-VP2
Ngày ban hành 14/10/2020
Ngày hiệu lực 14/10/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v khai thác và sử dụng Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm 127VP2.pdf
NQ_149.pdf
Văn Bản Mới