English    |   Liên hệ
Quyết định Thừa nhận xã, thị trấn sau khi sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới
Số ký hiệu văn bản 2514/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2020
Ngày hiệu lực 13/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Thừa nhận xã, thị trấn sau khi sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2514QĐ.pdf
Văn Bản Mới