English    |   Liên hệ
Quyết định Phê duyệt danh sách thay thế cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số ký hiệu văn bản 2506/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/10/2020
Ngày hiệu lực 13/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt danh sách thay thế cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2506QĐ.pdf
Văn Bản Mới