English    |   Liên hệ
Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Số ký hiệu văn bản 90/KH-UBND
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày hiệu lực 09/10/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 90KH.pdf
Văn Bản Mới