English    |   Liên hệ
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
Số ký hiệu văn bản 236/BC-UBND
Ngày ban hành 08/10/2020
Ngày hiệu lực 08/10/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 236BC.pdf
Văn Bản Mới