English    |   Liên hệ
Công văn V/v quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu thanh tra
Số ký hiệu văn bản 826/UBND-VP8
Ngày ban hành 07/10/2020
Ngày hiệu lực 08/10/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu thanh tra
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 826VP8.pdf
Văn Bản Mới