English    |   Liên hệ
Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 04/QC-UBND-UBMTTQ
Ngày ban hành 05/10/2020
Ngày hiệu lực 05/10/2020
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về phòng chống tham nhũng
Hình thức văn bản Văn bản khác
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 04QC.PDF
Văn Bản Mới