English    |   Liên hệ
Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 2443/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2020
Ngày hiệu lực 02/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2443QĐ.pdf
Văn Bản Mới