English    |   Liên hệ
Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 2442/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2020
Ngày hiệu lực 02/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2442qđ.pdf
PL2442.pdf
Văn Bản Mới