English    |   Liên hệ
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật
Số ký hiệu văn bản 157/TB-UBND
Ngày ban hành 02/10/2020
Ngày hiệu lực 02/10/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Trần Kha
Tài liệu đính kèm 157TB.pdf
Văn Bản Mới