English    |   Liên hệ
Quyết định Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 27/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/09/2020
Ngày hiệu lực 10/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 27QDQP.pdf
PL27_1.pdf
Văn Bản Mới