English    |   Liên hệ
Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Số ký hiệu văn bản 2403/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2020
Ngày hiệu lực 29/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2403QĐ.pdf
PL2403.pdf
Văn Bản Mới