English    |   Liên hệ
Quyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tạicác Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
Số ký hiệu văn bản 2402/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2020
Ngày hiệu lực 29/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao tạicác Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2402QĐ.pdf
PL2402.pdf
Văn Bản Mới