English    |   Liên hệ
Quyết định Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 2399/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày hiệu lực 28/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 2399QĐ.pdf
PL2399.pdf
Văn Bản Mới