English    |   Liên hệ
Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
Số ký hiệu văn bản 2400/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày hiệu lực 28/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2400QĐ.pdf
Văn Bản Mới