English    |   Liên hệ
Công văn V/v khai thác, sử dụng văn bản QPPL qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 788/UBND-VP8
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày hiệu lực 28/09/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v khai thác, sử dụng văn bản QPPL qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Trần Kha
Tài liệu đính kèm 788VP8.pdf
Văn Bản Mới