English    |   Liên hệ
Công văn V/v khai thác và sử dụng Nghị quyết của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 121/UBND-VP2
Ngày ban hành 25/09/2020
Ngày hiệu lực 25/09/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v khai thác và sử dụng Nghị quyết của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm 121VP2.pdf
Văn Bản Mới