English    |   Liên hệ
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Số ký hiệu văn bản 87/KH-UBND
Ngày ban hành 22/09/2020
Ngày hiệu lực 22/09/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 87KH.pdf
Văn Bản Mới