English    |   Liên hệ
Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Số ký hiệu văn bản 8/CT-UBND
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày hiệu lực 21/09/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 8CT.pdf
Văn Bản Mới