English    |   Liên hệ
Công điện Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật
Số ký hiệu văn bản 9/CĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày hiệu lực 21/09/2020
Trích yếu nội dung Công điện Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 9cđ.pdf
Văn Bản Mới