English    |   Liên hệ
Công văn V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 782/UBND-VP3
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày hiệu lực 21/09/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 (đợt 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 782vp3.pdf
Văn Bản Mới