English    |   Liên hệ
Quyết định Về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động
Số ký hiệu văn bản 2333/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/09/2020
Ngày hiệu lực 18/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc bổ nhiệm hòa giải viên lao động
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 2333QĐ.pdf
PL2333.pdf
Văn Bản Mới