English    |   Liên hệ
Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 156/TB-UBND
Ngày ban hành 17/09/2020
Ngày hiệu lực 17/09/2020
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Chu Thị Hồng Loan
Tài liệu đính kèm 156TB.pdf
Văn Bản Mới