English    |   Liên hệ
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 2290/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 15/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2290QĐ.pdf
PL2290.pdf
Văn Bản Mới