English    |   Liên hệ
Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 21/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/06/2020
Ngày hiệu lực 23/06/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 ban hành Quy định hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 21-2020-qd-ubnd.pdf
quydinh-21-2020-qd-ubnd.pdf
Văn Bản Mới