English    |   Liên hệ
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/3/2020 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 06/03/2020
Ngày hiệu lực 06/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/3/2020 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 03-CT-Signed.pdf
Văn Bản Mới