English    |   Liên hệ
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/3/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày hiệu lực 04/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/3/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 02-CT-Signed.pdf
Văn Bản Mới