English    |   Liên hệ
Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 23/12/2019 về thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định năm 2020
Số ký hiệu văn bản 138/KH-UBND
Ngày ban hành 23/12/2019
Ngày hiệu lực 23/12/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 23/12/2019 về thông tin đối ngoại tỉnh Nam Định năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Ngoại giao
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 138-KH-Signed.pdf
Văn Bản Mới