English    |   Liên hệ
Nghị quyết v.v chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh NĐ
Số ký hiệu văn bản 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/10/2019
Ngày hiệu lực 24/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết v.v chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh NĐ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 45-NQ-HDND.pdf
Văn Bản Mới