English    |   Liên hệ
Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê tả sông Đào từ K18+656 đến K30+073 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh NĐ
Số ký hiệu văn bản 33/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/10/2019
Ngày hiệu lực 24/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khẩn cấp tuyến đê tả sông Đào từ K18+656 đến K30+073 huyện Nghĩa Hưng, tỉnh NĐ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 33-NQ-HDND.pdf
Văn Bản Mới