English    |   Liên hệ
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/10/2019 về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
Số ký hiệu văn bản 08/CT-UBND
Ngày ban hành 02/10/2019
Ngày hiệu lực 02/10/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/10/2019 về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 08-CT-Signed.pdf
Văn Bản Mới