English    |   Liên hệ
Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh
Số ký hiệu văn bản 617/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/03/2019
Ngày hiệu lực 28/03/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 617-QĐ.PDF
Văn Bản Mới