English    |   Liên hệ
Quyết định ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 28/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/11/2018
Ngày hiệu lực 13/11/2018
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 28-QĐQP.PDF
Văn Bản Mới